Intensivt forløb for nye ledere:

Få 7 års viden og ledererfaring på 4 måneder

Trin-for-trin forløbet, der giver dig adgang til den viden og erfaring, der gør dig i stand til at løse de udfordringer, andre ledere har brugt (dyrekøbte) år på at lære.

Online forløb for nye ledere

Få forudsætningerne for at blive den knivskarpe og empatiske leder, som alle vil elske at arbejde for.

Måske oplever du at:

 • du ikke er klædt nok på til at være den leder, du ønsker at blive 
 • du er bekymret for at begå (graverende) fejl overfor dine medarbejdere (eller din chef).
 • dine tidligere kolleger opfører sig anderledes overfor dig nu, hvor du er blevet deres leder.
 • du ikke ved, hvordan du bliver en god leder, som lever op til forventningerne
 • du er usikker på, hvordan du får skabt den fornødne respekt om dig selv som leder.

Eller endnu værre:

 • At du bliver stresset over alt det, du skal have styr på som leder.
 • At du er usikker på om eller hvornår du kan sige ”nej” til dine medarbejdere eller din chef.
 • At du er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, når tingene spidser til i forhold til dine medarbejdere eller din chef.
 • At den forfærdelige tanke sniger sig ind i din bevidsthed ”er jeg overhovedet dygtig nok til at være leder”.

Slip for tvivl, usikkerhed og bekymringer


Sådan bliver du klædt på til rollen som leder

Ledelse er et fag, og det kan læres.

De gennemprøvede metoder, principper og redskaber er enklere, end du tror.

Når du bruger dem, behøver du ikke begå de samme fejl, som de nu erfarne ledere begik, da de var nye ledere.

På dette forløb bliver du taget igennem de typiske områder, hvor nye ledere begår fejl og får vist hvordan du undgår dem. 

Allerede her er der læring og indsigter, som du i al fremtid kan bruge hjemme i firmaet eller organisationen.

Derudover viser jeg dig med knivskarp præcision:

 • Hvordan du mest optimalt bruger dig selv i din daglige ledelse, og hvordan du er tro mod dig selv.
 • Hvordan du bliver bliver en respekteret og empatisk leder, som dine medarbejdere vil følge i tykt og tyndt.
 • Hvordan du nemmere håndterer vanskelige følelsesmæssige og praktiske ledelsessituationer.
 • Opskriften på hvad du altid bør gøre før, under og efter dialoger med dine medarbejdere.
 • Hvordan du træffer de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt af de rigtige årsager.

På dette intensive forløb får du:

Gør overgangen fra medarbejder til leder (meget) lettere

Du får de effektive redskaber og tjeklister, der gør overgangen til din nye identitet som leder lettere.


Du får værktøjerne til, hvordan du takler dine tidligere kollegers forskellige (overraskende) reaktioner på, at du er blevet deres leder.

Talrige cases, dilemmaer og øvelser, så du får øvet dig inden du står i lignende situationer

Du får øvet og gennemgået en lang række praktiske ledelsesdilemmaer eller cases, hvor du lærer at bruge lige præcis de strategier, metoder, redskaber og guides, der skal til at løse dem.


Viden og erfaringer som du kan høste af i al fremtid.

Ledelse, der er hjernesmart

Indsigten i de grundlæggende psykologiske behov, som alle medarbejdere har.


Trin-for-trin guiden, så du bliver klædt på til at kunne give kritik, feedback og påvirke den enkelte medarbejder mest hensigtsmæssigt.


De overraskende enkle spørgeteknikker, der åbner op for hvad medarbejderne i virkeligheden tænker.

At kunne prioritere og fornemme stemninger i teamet, så du gør det rigtige i tide

Redskaberne til at prioritere opgaver, tid og ressourcer, så du og dit team leverer de rigtige resultater.  At du træffer de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.


Metoden til hvordan du opfanger de vigtige stemninger, som skaber (mis)trivsel hos den enkelte og hele teamet.

Hvem du er og hvad du står for - så er det nemmere at navigere i din ledelse

Metoden til at få yderligere selvindsigt via person-, kommunikations- og ledelsesprofiler, så du spiller dig selv god ved at være helt bevidst om, hvor og hvordan du leder autentisk, som den, du er.

Din overskuelige personlige trin-for-trin plan

Planen for hvad du skal have styr på som ny leder.


Din helt egen trin-for-trin plan, som viser dig, hvad du skal gøre for, at du står som den knivskarpe og empatiske leder, alle vil arbejde for.

Hvem er dette forløb for?

Dig som oplever:

At være usikker eller stresset over alle de ting, du skal huske og have styr på som ny leder.

At være i tvivl om, hvad der egentligt er dit ansvar, og hvad der er andres ansvar.

At du gerne vil kunne løse lederopgaverne her & nu, uden at skulle gennem årevis “try and error” erfaringer.

At du mangler nogen at spørge til råds og få nede-på-jorden svar af.

At dine medarbejdere indirekte eller direkte stiller spørgsmålstegn ved, om du kan klare jobbet som leder.

Og forløbet er mere præcist for...

dig, som er blevet leder for første gang og ikke har været på lederkurser/forløb før.

dig, som har været uformel leder og nu for første gang er blevet formel leder eller

dig, som lige har fået et lederjob, men ikke er tiltrådt endnu.

dig, som er ny leder i en privat virksomhed/firma, NGO, offentlig eller statslig organisation med personaleansvar.

Når du lige om lidt investerer i 4 måneders forløbet, som giver dig 7 års ledererfaring og viden får du:

(Få alle forudsætningerne for at blive den empatiske og knivskarpe leder, alle vil elske at arbejde for.)

Den anerkendte persontypeprofil JBTA

Profilen giver dig dybe indsigter om dig selv og forståelse af andres adfærd og tænkestil. Det gør dig i stand til at navigere, når leder dig selv og andre.

15 energifyldte kursusdage (internat) fordelt på 5 moduler

Hvert modul bidrager til trin-for-trin, at du hurtigere kan træde ind i rollen som leder.


I modulerne er der en lang række ledelsesdilemmaer/cases, metoder, redskaber og guides, som du kan høste af i al fremtid.


Du får forudsætningerne for at løse de udfordringer andre ledere har brugt (dyrekøbte) år på at lære.

3 x Q&A - sessioner a 60 minutter

På disse fælles Q&A sessioner via Zoom kan du få svar på dine spørgsmål, som du måtte have mellem modulerne.

(hint: du vil også få meget ud af svarene på de andre deltageres spørgsmål.)

3 x 1:1 - coachinger a 60 minutter

Du har 3 individuelle coachinger via Zoom gennem forløbet. 

Her fokuseres der på dig, din udvikling og trin-for-trin plan, så du kan blive en knivskarp og empatisk leder.

Forløbet med flere detaljer:

Profil

Persontypeprofil: Hvad er dine styrker og udviklingsområder?

Din personprofil Jungiansk Baseret Type Analyse (JBTA) er værdifuld i mange sammenhænge, og den hjælper dig til at forstå:

 • Hvad grunden er til, at du handler på den ene eller anden måde i en given situation.
 • Hvorfor du hurtigere er på bølgelængde med nogle mennesker, og hvordan det kan være, at du oplever andre som vanskeligere at kommunikere og samarbejde med.
 • Hvad grunden er til, at du og andre foretrækker nogle arbejdsopgaver og arbejdsområder frem for andre.
 • Hvad grunden er til, at du og andre bliver stressede af forskellige ting.
 • Hvilke ligheder og forskelligheder, der er hos dig og mellem andre.

Inden første kursusdag tager du personprofilen og får en personlig tilbagemelding på den.

Modul 1

Modul 1: Dit ledelsesmæssige ståsted - din identitet i dit autentiske lederskab

Efter dette modul har du:

 • Et (præcist) overblik over hvilke værdier, tankemønstre, følelser og handlinger, der bidrager bedst til dit ledelsesmæssige ståsted og dit personlige fundament.
 • Metoden til at afstemme forventningerne til dig selv samt forventningerne fra din chef, dine lederkolleger og dine medarbejdere (som måske er tidligere kollegaer).
 • Metoden til på et øjeblik at komme i en personlig afbalanceret tilstand, hvor du kan skabe overblik for dig selv og andre, være nærværende og beslutsom, når situationen kræver det.
 • Gennemgået trin for trin, hvad du skal huske at gøre i overgangen fra at være medarbejder til at være en leder.
 • En knivskarp forståelse af hvilke områder, der er dine udviklingsområder og dine særlige styrker.

Q&A

Q&A: Stil spørgsmål efter modul 1 

Da forløbet er intensivt, er det naturligt, at du kan sidde med nogle tanker, refleksioner og spørgsmål efter at have været fysisk sammen med de andre deltagere på det første modul.


Derfor er der denne Q&A, hvor du og de øvrige deltagere online via Zoom kan stille spørgsmål og få svar.


Du vil ofte også få meget ud af svarene på de andre deltageres spørgsmål.


Der vil være et kort inspirationsoplæg, som binder modul 1 og 2 sammen.

1:1

Individuel coaching/sparring:  Dig og dit lederskab

Den individuelle sparring giver det dig det frirum, hvor du har muligheden for at vende de emner i dit arbejdsliv (og privatliv), du ønsker sparring på.


Mange oplever 1:1 sparringen som befriende, fordi du kan vende vigtige emner i et fortroligt rum, som ofte fører til yderligere personlige indsigter og løsninger.


Du er på en udviklingsrejse og gennemgår en af de største transformationer i dit arbejdsliv. Du har valgt at blive leder, som viser vejen for andre og har overblikket.


Som leder skal du også skabe og tydeliggøre meningen med det, du og andre arbejder med.

Modul 2

Modul 2: Samspillet mellem dig og den enkelte medarbejder

Efter dette modul har du:

 • Teknikken til at spotte forskellige persontyper, så du nemmere kan målrette din ledelsesstil og kommunikation til den enkelte.
 • Den effektive trin-for-trin teknik, så du kan blive en fuldt ud tilstede- og nærværende empatisk leder.
 • De overraskende enkle spørgeteknikker, der åbner op for hvad medarbejderen i virkeligheden tænker.
 • Den vigtige metode til at give kritik & feedback, samt hvordan du gennemfører den ”vanskelige samtale” med en medarbejder.
 • Metoden til at afdække medarbejderens og dine 5 forskellige måder at tage ansvar på.
 • Metoden til at klarlægge, hvad der er dit ansvar i rollen som leder og hvad, der ikke er dit ansvar.

Modul 3

Modul 3: Samarbejdet, kommunikationen og trivslen mellem dig og dine medarbejdere - dit team

Efter dette modul:

 • Har du (alle) forudsætningerne for at kunne formidle og kommunikere, så dine budskaber & beslutninger hænger fast i medarbejdernes bevidsthed.
 • Har du den effektive metode til at prioritere opgaver, tid og ressourcer, så du og dit team leverer de rigtige resultater.
 • Du ved hvornår, hvordan og på hvilken måde, du bedst uddelegerer og følger op på opgaverne hos den enkelte, teamet og på projekter.
 • Har du fået og øvet redskaberne til, hvordan du opfanger de vigtige stemninger, som skaber (mis)trivsel hos den enkelte og hele teamet.
 • Har du den effektive 6 punktsramme, der gør, at dine medarbejdere bedre forstår retningen og meningen for dem selv og teamet.
 • Har du overblik over, hvad de forskellige naturlige teamroller bidrager med. Du bliver bevidst om, hvilke teamroller, der findes eller mangler i dit team.
 • Har du metoden og de konkrete redskaber til at vide, hvornår og hvordan du skal gribe ind overfor medarbejderne eller teamet.

Q&A

Q&A: Refleksioner og spørgsmål efter modul 2 og 3 

Denne Q&A indledes med en kort indsigtsfuld opsamling og tilbageblik på de 3 første moduler.


I modul 1 & 2 får du metoder, redskaber og overblik over din lederidentitet og din lederrolle


I modul 3 får du strategier, metoder, modeller og redskaber til at lede dit team.


Du og de øvrige deltagere kan dele refleksioner og stille spørgsmål om forløbet indtil nu.


Du får ofte meget ud af svarende på de andre deltageres spørgsmål og med nye indsigter og inspiration til følge.

1:1

Individuel coaching/sparring:  Din rolle som empatisk og knivskarp leder

På dette tidspunkt i forløbet har du fået en god indsigt i din lederidentitet og rolle.


Din individuelle sparring giver dig mulighed for at komme ind på de områder, du ønsker mere fokus på og klarhed over. 


Du har mulighed at få sparring på de vinkler af din lederidentitet og rolle, som du finder vigtige.


De fleste oplever 1:1 sparringen som rigtig givtig til at få cementeret de sidste grundlæggende hjørnestene i deres identitet og udførende rolle som leder.

Modul 4

Modul 4:  Dig og dit firma/organisation

Efter dette modul:

 • Har du redskaber til at afdække firmakulturen, som vil gøre dig i stand til at navigere i dit ledelsesteam.
 • Har du forståelse for og indsigt i de 5 ting, du skal huske, når du eller firmaet gennemfører forandringer.
 • Ved du, hvorfor samarbejdsudvalg (MED) har en vigtig funktion i firmaet, og hvordan du bruger dette mest optimalt.
 • Har du basis-værktøjerne til at holde effektive møder.
 • Har du indblik i de grundlæggende forhandlingsteknikker, når du forhandler med din chef og medarbejdere.

Q&A

Q&A: Afsluttende Q&A

Inden sidste modul er der mulighed for at stille spørgsmål om modul 4.


Der er et inspirationsoplæg, som binder de foregående moduler sammen med det sidste modul.


Du og de øvrige deltagere kan dele refleksioner og stille spørgsmål om forløbet indtil nu.


Du får ofte meget ud af de andres spørgsmål og med nye indsigter og inspiration til følge.

Modul 5

Modul 5:  Dig og fremtiden

Når du har gennemført dette modul:

 • Har du trin-for-trin skabelonen, der giver dig overblik over de aktionspunker, du kan gennemføre i din daglige ledelse – til gavn for dig og dit team.
 • Har du strategien, der sikrer, at du implementerer det, du har lært i din daglige ledelse.
 • Har du det fulde overblik over, hvad du skal have styr på som ny leder.
 • Har du trin-for-trin planen for resten af året, som viser dig, hvad du kan gøre for, at du står som en knivskarp og empatisk leder, som alle vi arbejde for.

1:1

Individuel coaching/sparring: 2022 og årene fremover

Dette er den sidste 1:1 sparring, medmindre du har været hurtig og fået bonussen med, som inkluderer 1:1 sparring indtil sommeren 2022.


Du har nu fået alle de nødvendige indsigter, strategier, metoder og redskaber som ny leder.


Du har også trin-for-trin planen for, hvad du skal gøre resten af 2022.


Du har mulighed for at vende og få sparring på din personlige trin-for-trin plan, så du bliver den nye leder, der har fået 7 års erfaring i løbet af 4 måneder

Om Jens Christian Larsen

Ekspert i ledelse, kommunikation & samarbejde

Jens Christian har 32 års ledererfaring og har i de sidste 16 år undervist over 7.000+ mennesker i små, mellemstore, store firmaer og organisationer i hele Danmark.

Han er en motiverende og engagerende underviser. Han er vedholdende, energisk og meget lyttende.
Hans tilgang til andre gør, at han hurtig kan sætte sig ind i dine svære ledelsesmæssige situationer og dilemmaer.

Du får også:

De vigtige skabeloner, der er lige til at bruge

Skabeloner og guider som de – nu erfarne – lederne brændende havde ønsket, at de havde haft, da de var nye ledere:

 • praktiske trin-for-trin skabeloner, der er nemme at bruge.
 • tjeklister, hvor du hurtigt får overblik over, hvad du skal huske.
 • modeller, som forklarer hvad, der er vigtigt at huske og gøre.
 • metoder og redskaber, der er lige til at bruge

Alt dette sparer dig for årevis af unødige ”try and error” forsøg.

Undervisningsmaterialer - videoer, kursusbog og øvelser

Før hvert modul har du adgang til video- og tekstmateriale, som det forventes, at du har læst inden hvert modul.

Videomaterialet vil du have adgang til efter kurset.

Du vil opdage, at det er nyttigt at have adgang til denne viden, som du kan vende tilbage til og ofte vil du opdage nye vinkler i materialet, som du kan bruge i din ledelse.

Netværk og lukket online forum

Der er rig mulighed for at danne relationer og skabe et uvurderligt netværk med de andre deltagere under forløbet.

Det er et godt sted at dele tanker og spørgsmål i den lukkede onlinegruppe. Under forløbet går underviseren LIVE i gruppen og svarer på spørgsmål, støtter, hepper og hjælper.

Glæd dig til at komme med i et engagerende og topmotiverende fællesskab.

Din investering i at få 7 års viden og ledererfaring på kun 4 måneder er:

Inklusiv alle metoderne, redskaberne og dine unikke personlige trin-for-trin guider, personprofilen JBTA, 15 intensive kursusdage på internat, 3 Q&A sessioner, 3 x 1:1 coachinger og adgang til alle videoerne, kursusbogen og undervisningsmaterialer.

Kr. 79.500,- (+moms)

Investeringen svarer nogenlunde til en ekstern lederkonsulents arbejde i 7 dage, når et team er faldet fra hinanden på grund af dårlig ledelse.

Det får du ikke et solidt ledelsesfundament af, som skaber engagerede medarbejdere, der leverer store resultater, fordi de har en knivskarp og empatisk leder, de elsker at følge i tykt & tyndt.

Opnå 20.000 kr. i Early-bird rabat

kr. 79.500,-       Kr. 59.500,- (+moms)

Early-bird rabatten udløber om:

15
dage
:
 
08
timer
:
 
32
Minutter
:
 
45
sekunder

You missed out!

Betaling kan ske via faktura, EAN-nummer eller med betalingskort.
Der mulighed for at betale i budgetvenlige bidder.

Du kan vælge at betale i rater

Vælg mellem 2 eller 3 rater med første rate på 19.500 kr. + moms ved tilmelding.

De næste rater med 30 dages mellemrum.

Stadig i tvivl om du skal med, eller har du spørgsmål?

Skriv til os på mail og vi vil ringe dig op, når det passer dig.

eller

Ring til os på 4656 2121

Alle spørgsmål er velkomne

Sådan foregår forløbet

Det idylliske kursussted Slangerupgaard

Alle kursusdagene i de 5 moduler foregår med overnatning på det skønne kursussted Slangerupgaard, som ligger i den sjællandske by Fakse Ladeplads.

Personprofil

Senest mandag den 18. oktober tager du din profil JBTA.


Lige så snart du har tilmeldt dig, bliver du kontaktet om hvordan du tager din personprofil online. 

Der bliver også aftalt hvilken dag og tid, det passer dig at få din personlige tilbagemelding på din personprofil. Dette kan ske via Zoom eller fysisk i Ballerup, hvad der passer dig bedst.


Du skal have modtaget din personlige tilbagemelding inden første kursusdag.

Modul 1

Modul 1 - (3 kursusdage):

Tirsdag den 26. - torsdag den 28. oktober 2021

Alle dage fra 8.30-16.30

Inklusiv fuld forplejning og 2 overnatninger 

Q&A

Q&A - live via Zoom:

Mandag den 1. november 2021

kl. 10.00-11.00

Fælles Zoom live Q&A


(Hvis du ikke er helt fortrolig med brugen af Zoom, så bare rolig vi hjælper dig med at sætte det op på din computer, telefon eller tablet.)

1:1
Coaching

Coaching 1:1 - online eller i Ballerup 

Der er mulighed for at få din første 1:1 coaching på følgende datoer:


Tirsdag den 2. november - fredag den 5. november 2021

du har mulighed for at vælge din tid fra kl. 08.00-17.00 alle dagene


Når du har tilmeldt dig forløbet modtager du en mail med link til en kalender,

 hvor du selv kan booke den dato og tid, der passer dig bedst

Modul 2

Modul 2 - (4 kursusdage):

Mandag den 22. - torsdag den 25. november 2021

Alle dage fra 8.30-16.30

Inklusiv fuld forplejning og 3 overnatninger 

Modul 3

Modul 3 - (3 kursusdage):

Tirsdag den 7. - torsdag den 9. december 2021

Alle dage fra 8.30-16.30

Inklusiv fuld forplejning og 2 overnatninger 

Q&A

Q&A - live via Zoom:

Tirsdag den 14. december 2021

kl. 10.00-11.00

Fælles Zoom live Q&A


(Hvis du ikke er helt fortrolig med brugen af Zoom, så bare rolig vi hjælper dig med at sætte det op på din computer, telefon eller tablet.)

1:1
Coaching

Coaching 1:1 - online eller i Ballerup 

Der er mulighed for at få din anden 1:1 coaching på følgende datoer:

Tirsdag den 14. december - fredag den 17. december 2021

du har mulighed for at vælge din tid fra kl. 08.00-17.00 alle dagene

Når du har tilmeldt dig forløbet modtager du en mail med link til en kalender,

 hvor du selv kan booke den dato og tid, der passer dig bedst

Modul 4

Modul 4 - (3 kursusdage):

Mandag den 10. - onsdag den 12. januar 2022

Alle dage fra 8.30-17.00

Inklusiv fuld forplejning og 2 overnatninger 

Q&A

Q&A - live via Zoom:

Tirsdag den 18. januar 2022

kl. 10.00-11.00

Fælles Zoom live Q&A


(Hvis du ikke er helt fortrolig med brugen af Zoom, så bare rolig vi hjælper dig med at sætte det op på din computer, telefon eller tablet.)

Modul 5

Modul 5 - (2 kursusdage):

Tirsdag den 25. - onsdag den 26. januar 2022

Begge dage fra 8.30-16.30

Inklusiv fuld forplejning og 1 overnatning 

1:1
Coaching

Coaching 1:1 - online eller i Ballerup 

Der er mulighed for at få din sidste 1:1 coaching på følgende datoer:

Torsdag den 27. januar

fredag den 28. januar eller

mandag den 31. januar 2022

du har mulighed for at vælge din tid fra kl. 08.00-17.00 alle dagene

Når du har tilmeldt dig forløbet modtager du en mail med link til en kalender,

 hvor du selv kan booke den dato og tid, der passer dig bedst

I tvivl om du vil få forløbet bevilget?

Her er tre stærke (mundrette) argumenter til din chef

Du ved godt, at det er en god investering i at sende dig på dette kursus, og nu handler det måske om, at få din chef til at bevilge forløbet. 

1

"Hej [indsæt din chefs navn her].

Vil du slippe for at bruge oceaner af din sparsomme tid på at lære mig op i at være leder?  

[Efter du har stillet spørgsmålet, så ti stille, indtil din chef svarer]
[Når din chef svarer "Ja", så sig]

Ja, jeg tænker også, at du kan bruge din tid på alle dine egne opgaver, i stedet for jeg kommer rendende hele tiden.

Når jeg kommer på kurset "Få 7 års viden & ledererfaring på 4 måneder", så undgår jeg at falde i de fælder andre nye ledere går i. 

Så bliver du også fri for at skulle feje op efter mine ledelsesmæssige nybegynder-fejltrin."

[Hvis din chef siger nej]

Det ser ud til, at du er villig til at bruge megen tid på min oplæring.

Det er jeg glad for, men du fortjent, at jeg hurtigt lærer de metoder og værktøjer du har brugt årevis på at lære og bruge, for at blive den leder, du er idag.
Du har mange opgaver, møder og ledelse af [indsæt selv afdelingen, teamet, gruppen], og det tænker jeg, at du bruger megen tid på.

På kurset "Få 7 års viden & ledererfaring på 4 måneder" lærer jeg ledelsesmetoder og værktøjer samt får trin-for-trin guiderne, så jeg hurtigere bliver selvsikker i rollen som ny leder.

Hvordan ved jeg, at vi sammen har nok tid til, at jeg lærer det samme som jeg får på kurset "Få 7 års viden & ledererfaring på 4 måneder" ?

[Efter du har stillet spørgsmålet, så ti stille, indtil din chef svarer]

2

"Hej [indsæt din chefs navn her].

Jeg tænker, at du gerne ser, at jeg bliver en leder, der er dygtig som dig.  

Du har brugt tid og kræfter på at blive den leder, du er idag. 

Alting går hurtigere i dag og vi skal følge med. For at jeg og mine medarbejdere kan levere solide resultater, så er der brug for at jeg hurtigt bliver en god leder.

Jeg har set på forløbet "Få 7 års viden og ledererfaring på 4 måneder" og her vil jeg få en dybdegående viden og indsigt i, hvad det vil sige at være leder.  

Er du imod, at jeg bliver en god leder?

[Efter du har stillet spørgsmålet, så ti stille, indtil din chef svarer]

3

"Hej [indsæt din chefs navn her].

Vidste du, at hver femte opsigelse, der bliver lagt på bordet i danske virksomheder, er på grund af lederen?

Jeg vil gerne være en god leder som dig. Og jeg har fundet et forløb "Få 7 års viden og ledererfaring på 4 måneder", som giver mig de bedste forudsætninger for at komme godt fra start og få succes i rollen som ny leder.

Når vi er hurtige med at få tilmeldt mig, så sparer vi 20.000 kr., så investeringen er kun 59.500 kr. ex. moms.

Det svarer nogenlunde til en ekstern lederkonsulents arbejde i 7 dage, når et team er faldet fra hinanden på grund af dårlig ledelse.

Jeg vil nødig være den leder, der gør, at medarbejderne lægger deres opsigelse på grund af, at jeg er en dårlig leder.

Er du imod, at vi undgår, at jeg bliver en dårlig leder?"

[Efter du har stillet spørgsmålet, så ti stille, indtil din chef svarer]

Stadig interesseret, men du har nogle spørgsmål? 

Det forstår jeg godt. Det er også et intensivt forløb og en investering i tid og kroner. 

Hvis du ikke får svar på dine spørgsmål herunder i FAQ, så send mig en mail på denne mailadresse kontakt@jenschristianlarsen.com og jeg vender hurtigt tilbage.

faq

Hvordan adskiller dette lederforløb sig fra andre lederuddannelser?

Udgangspunktet er dine kompetencer på hele forløbet. Der er op til 16 personer på holdet og det giver mulighed for at sætte den enkelte - dig - i fokus. 


Mellem modulerne vil der være videoer, lydfiler og andre materialer du bedes have gennemgået inden det næste modul. Her er der allerede megen viden at hente.


Det betyder, at tiden på modulerne fokuseres mest på, hvordan du kan bruge det, du har gennemgået inden modulet. Der vil være talrige cases og eksempler som du og de andre gennemgår på modulet. Det giver dig muligheden for at prøve situationerne af inden du selv står i dem hjemme på arbejdspladsen. Du får øvet og afprøvet dig selv og metoderne inden du står i dem, når det for alvor går løs i hverdagen.


Du har også rig mulighed for at bringe dine egne eksempler frem og få sparring på disse på modulerne.

Forløbet er intensivt og derfor er kursusdagene tilrettelagt, så der opnås mest mulig læring som du kan bruge med det samme.

Stadig tændt på at komme med, men datoerne passer dig ikke?

Jeg kan godt forstå, at du er tændt på forløbet. Kontakt mig her  kontakt@jenschristianlarsen.com, for at høre mere om mulighederne for at komme med en anden gang. Jeg vender hurtigt tilbage til dig.

hvor meget tid skal jeg regne med at bruge på forløbet?

Mellem hver af de 5 moduler skal du regne med at bruge 2-4 timer mellem hvert modul. Tiden bruges på at gennemgå og forholde dig til de materialer, der er tilgængelige mellem hvert modul.


Udover forberedelsen mellem hvert modul er der også fordelt på hele forløbet 3 x 1 times Q&A, 3 x 1 times personlig 1:1 coaching samt selve de 15 undervisningsdage og ca. 1-1,5 time på tilbagemeldingen på din personprofil.

Jeg er i tvivl om det virker for mig?

Vi er alle forskellige og har forskellige måder, at lære på.

På forløbet bliver der taget højde for de forskellige måder, at vi lærer og omsætter viden på.

I løbet af de sidste 15 år har vi undervist 7.000+ mennesker og de har alle taget noget konkret og brugbart med hjem. Vi har erfaring med at bringe folk fra A til B. 

Hvis du er parat og åben, så har du taget et kæmpe skridt i din vilje til at lære noget nyt.

Når du vælger, at tilegne dig viden, redskaber og dermed får erfaringer, er der større sandsynlighed for, at du får alle forudsætningerne for at blive en knivskarp og empatisk leder alle vil elske at arbejde for.

Mit spørgsmål er her ikke?

Selvfølgelig skal du have svar på dit spørgsmål. 

Send mig straks en mail på kontakt@jenschristianlarsen.com, så vender jeg hurtigt tilbage til dig.

>