Eksperter i at skabe resultater

Vi hjælper virksomheder med at skabe fantastiske arbejdspladser.

Medarbejdere og ledere er ofte fulde af uudnyttet potentiale, og det er her vi kommer ind i billedet.
Du får hjælp hele vejen. Du får en personlig vejledning, som hjælper dig og jer hele vejen.

Cases

Arbejde skal være en fornøjelse. For alle.

Alle fortjener et arbejde, som de ELSKER. Når du enkelte elsker at møde på arbejde, stiger dit engagement og du har lyst til at bruge din tid rigtig.

Men der skal arbejdes grundigt med det, for at nå dertil. Det er præcis det vi hjælper både store og små teams med, på tværs af afdelinger og hele organisationer, og også individuelt.

Nedenfor har vi samlet nogle af vores cases, hvor du måske genkender jeres situation i nogle af dem. 

Der er mange forskellige måder at lære at være en glad, omsorgfuld og effektiv medarbejder, der trives med arbejdsopgaverne og kollegerne.

Har du lyst til at lære hvordan du kan opnå det? 

Book et møde, så er du nærmere løsningen

Det koster dig ingenting at booke os til en afklarende samtale om hvad vi kan hjælp dig med.

Case "Best practices":

En chef for en kommunal arbejdsplads, der arbejder med skadedyrsbekæmpelse, oplevede at hans 20+ medarbejdere løste opgaverne på vidt forskellige måder. Selvom der var udarbejdet fælles retningslinjer for hvordan tingene skulle gøres. Det gav nogle udfordringer.

Gladere borgere & mere tryghed

Forestil dig, at du pludselig ser en rotte i dit køkken! Som de fleste vil du sikkert have en mængde af følelser og du vil bare have den rotte slået ihjel og sikre dig, at der ikke kommer flere ind.

Efter en proces, som involverede alle medarbejdere blev der implementeret en metode, som skaber mere tryghed i en meget utryg situation for borgeren. Ved at tydeliggøre hvad, der skal ske og hvordan blev borgerne gladere og mere tryg.

Bedre procedurer - administrative & kommunikative

Der er mange sager om skadedyr og det er vigtigt, at sagerne er ajourførte selv med de mindre detaljer. Ved en ihærdig indsats blev producerer gennemgået, justeret og forstået på nye måder.

Håndtering af ego'er

En skadedyrsbekæmper arbejder ofte alene "ude i marken". Det kan være vanskeligt at få ærekære, hårdtarbejdende, til tider "fastlåste egoer" til at arbejde sammen. Sætninger såsom "Jeg ved hvordan tingene skal løses og det skal du ikke blande dig i" blev vendt til, "hvad kan jeg lære af dig idag"

Vores metode følger disse principper:

Case "Modstand mod forandring i ledergruppen" :

En chef i en privat virksomhed på Sjælland, havde brug for at skabe en ny retning, og afstemme roller og ressourcer blandt 4 af hans nærmeste afdelingsledere. Rollefordelingen var ændret i ledelsesgruppen da der var kommet en ny leder ind i gruppen. Det gav tilmed utryghed blandt afdelingens 30 medarbejdere.

Afklaring af "hvem er jeg som leder" i min ændrede funktion og "hvem er vi som ledelsesgruppe".

Manglende indsigt i hinanden personprofiler viste sig at være hovedårsagen til misforståelser og modstand i ledelsegruppen.

Via en kort proces blev der skabt mere tillid til hinanden, som blev fundamentet til en mere sammentømmeret ledelsegruppe.

Dybere indsigt i sig selv og hinanden via person- og teamprofiler

Med brug af JBTA-profilen (som du læse mere om her), som blandet andet er baseret på psykoanalytikeren Carl Gustav Jung teorier. Hvis du kender MBTI-profilen, så teorier de samme, men JBTA profilens spørgsmål rammer mere plet. 

Hver leder fik sin egen JBTA profil samt indsigt i Teamdiamanten, som viser hvilken rolle den enkelte leder naturligt kan varetage.

Afklare roller og forventninger

Teamdiamanten

”Breaking out of your comfort zone isn’t about ’trying harder’, but about’ trying differently.”

– K. Anders Ericsson

"Det blev en øjenåbner for alle. ”

”Jens ramte i den grad lige i øjet.

Han forstår, hvad der foregår inde i hovedet på de medarbejdere, der mener, at de ikke kan lære mere.

Han fik også slået fast med syvtommer søm, at det ikke er ok ikke at ville samarbejde.

Brian Helt / Enhedschef

udtalelse mentor virksomheds coaching sparring

God organisationsforståelse og kommunikerer klart og forståeligt”

”Jens har været hyret ind til forskellige teamudviklingsopgaver, til lederudvikling og personlig udvikling.

I alle opgaver bringer han ovennævnte styrker ind, opbygger en god relation, overskuer alle vigtige interessenter og demonstrerer god organisationsforståelse og kommunikerer klart og forståeligt.

Mette Spindler / Projektchef

mette udtalelse virksomheds coaching sparring

"...at forstå at ting ofte hænger sammen på andre måder end vi helt selv forstår.“

Mennesker er frygteligt komplicerede og messy – forløbet med Jens hjalp mig med at forstå at ting ofte hænger sammen på andre måder end vi helt selv forstår.

Jens formår således at hjælpe med at finde frem til problemets rod, som ofte er noget andet end vi tror.

Jeg vil anbefale sparring med Jens hvis du går og tumler med ting, som du ikke selv evner at finde løsningen på, på trods af du har forsøgt.

Joakim Rasmussen / Direktør

joakim udtalelse coaching sparring virksomhed

Har vi overhovedet tid?


Der er ikke tid til at holde et kursus, workshop eller forløb.

Vi har så travlt og vi kan ikke alle være væk på samme tid. Det handler om hvordan du investerer tid. 


Der er flere måder, at få et team, afdeling eller en hel organisation til at udvikle sig sammen og danne de altafgørende menneskelige relationer for at kunne levere resultater.

Hvis du og dine medarbejder ikke vedligeholder og udvikler sig, så kan de end ikke holde grad af succes som de har nu.

De fleste kurser, workshops, forløb mm er skræddersyet med hensyn til afvikling og indhold.

Jeg har ikke tid til at følge op på de gennemførte aktiviteter

Vi gør det nemmere at følge op og implementere. Som leder ved du at det, der sættes fokus på, bliver udført. Lige som efter at teamet har gennemført et kursus, workshop og lignende gælder det om at være vedholdende i at få omsat det lærte og de aftaler, der indgået på et kursus, forløb eller workshop. 

Vi hjælper dig med at gøre det let at følge op og implementere.

svar på alle dine spørgsmål. (FAQ)

Hvor lang tid tager det at komme i gang?

Det korte svar - vi starter i næste uge. Det hele starter med at få afklaret, hvad du ønsker med at opnå. Sammen lægger vi en plan for aktivt(er), der skal gennemføres for at nå målet. Det starter med at få sat et møde op. Kontakt os på tlf. 46 56 21 21 eller book et møde her

Kan vi tage en uforpligtende samtale eller møde ?

Selvfølgelig kan vi tage en uformel samtale. Jo hurtigere vi mødes, jo hurtigere kan vi hjælpe dig.

Hvad er investeringen?

Vi skræddersyr den løsning du har brug for. Vi er fokuserede på, at det du investerer også kan ses på trivslen, arbejdsglæden og konkrete resultater. 

Kan jeg som leder få sparring når vi gennemfører aktiviter med jer? 

Det fleste ledere vi gennemfører aktiviteter sammen med vælger at få personlig sparring og coaching ifm aktiviterne vi gennemfører. Det giver indsigter og dybde for din daglige ledelse og du får den fortjente støtte til din ledelse, så implementering bliver meget lettere.

>