Ny leder live onlineforløb

Intensivt LIVE online forløb for nye ledere:

Få 7 års ledererfaring på 2 måneder

Trin-for-trin forløbet, der giver dig adgang til den viden og erfaring, der gør dig i stand til at løse de udfordringer, andre ledere har brugt (dyrekøbte) år på at lære.

Få forudsætningerne for at blive den knivskarpe og empatiske leder, som alle vil elske at arbejde for.

Ja, jeg vil gerne have 7 års ledererfaring

Måske har du oplevet at

 • du ikke er klædt nok på til at være den leder, du ønsker at blive.

 • dine tidligere kolleger opfører sig anderledes overfor dig nu, hvor du er blevet deres leder.

 • du er usikker på, hvordan du får skabt den fornødne respekt om dig selv som leder.

 • du er bekymret for at begå fejl overfor dine medarbejdere (eller din chef).

 • du er usikker på, hvad du skal gøre, når medarbejderne gør noget andet end det, du beder dem om.

 • du er i tvivl om, du træffer de rigtige beslutninger.

 • du ikke ved, hvordan du bliver en god leder, som lever op til forventningerne.

Eller endnu værre

 • at du leverer mangelfulde, fejlagtige eller dårlige resultater.

 • at du er bekymret, usikker eller er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, når tingene spidser til i forhold til dine medarbejdere eller din chef.

 • du er usikker på, hvordan du får skabt den fornødne respekt om dig selv som leder. At du bliver stresset over alt det, du skal have styr på som leder.

 • at du er usikker på om eller hvornår du kan sige ”nej” til dine medarbejdere eller din chef.

 • at den forfærdelige tanke sniger sig ind i din bevidsthed ”måske skulle jeg aldrig have valgt at blive leder?”.

Tilmeldingsfristen udløber om
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Bare rolig. Der findes en løsning!

Ledelse er et fag, og det kan læres.

De gennemprøvede metoder, principper og redskaber er enklere, end du tror.

Når du bruger dem, behøver du ikke begå de samme fejl, som de nu erfarne ledere begik, da de var nye ledere.

På dette live online forløb tager jeg dig igennem de typiske områder, hvor nye ledere begår fejl og viser dig, hvordan du undgår dem. Allerede her er der læring og indsigter, som du i al fremtid kan bruge hjemme, i firmaet eller organisationen.

Derudover viser jeg dig med knivskarp præcision:

 • Hvad, hvornår og hvordan du leder dine medarbejdere.

 • Hvordan du bliver en respekteret og empatisk leder, som dine medarbejdere vil følge i tykt og tyndt.

 • Hvordan du mest optimalt bruger dig selv i din daglige ledelse, og hvordan du er tro mod dig selv.

 • Hvordan du træffer de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt af de rigtige årsager.
 • Hvordan du skaber et arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere og team bliver engagerede, motiverede og får større arbejdsglæde, så de producerer mere.

 • Hvordan du nemmere håndterer vanskelige følelsesmæssige og praktiske ledelsessituationer.
 • Opskriften på hvad du altid bør gøre før, under og efter dialoger med dine medarbejdere.
Ja, det vil jeg gerne have fingrene i

På dette intensive forløb får du

1

De effektive redskaber og tjeklister, der gør overgangen til din nye identitet som leder let.

Metoden til at opnå følelsen af, at du naturligt hører til i ledergruppen.

Tjeklisten og værktøjerne til, hvordan du takler dine tidligere kollegers forskellige (overraskende) reaktioner på, at du er blevet deres leder.

2

Øvet og gennemgået en lang række praktiske ledelsesdilemmaer eller cases, hvor du lærer at bruge lige præcis de strategier, metoder, redskaber og guides, der skal til at løse dem.

Viden og erfaringer som du kan høste af i al fremtid.

3

Metoden til at få yderligere selvindsigt via person-, kommunikations- og ledelseprofiler, så du spiller dig selv god ved at være helt bevidst om, hvor og hvordan du leder autentisk, som den, du er.

4

Indsigten i de grundlæggende psykologiske behov, som alle medarbejdere har.

Trin-for-trin guiden, så du bliver klædt på til at kunne give kritik, feedback og påvirke den enkelte medarbejder mest hensigtsmæssigt.

De overraskende enkle spørgeteknikker, der åbner op for hvad medarbejderne i virkeligheden tænker.

5

Redskaberne til at prioritere opgaver, tid og ressourcer, så du og dit team leverer de rigtige resultater. At du træffer de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.

Metoden til hvordan du opfanger de vigtige stemninger, som skaber (mis)trivsel hos den enkelte og hele teamet.

6

Den komplette plan over, hvad du skal have styr på som ny leder.

Din helt egen trin-for-trin plan, som viser dig, hvad du skal gøre for, at du står som den knivskarpe og empatiske leder, alle vil arbejde for.

>> Ja, jeg er så klar til at få redskaberne og metoderne

7.000+

GLADE KURSISTER

300+

LEDERE

(Workshops, kurser og personlig sparring)

32 års

LEDERERFARING

Hvem er dette forløb for?

Dig, som oplever, at

 • være usikker eller stresset over alle de ting, du skal huske og have styr på som ny leder.
 • være i tvivl om, hvad der egentligt er dit ansvar, og hvad der er andres ansvar.

 • du gerne vil kunne løse lederopgaverne her & nu, uden at skulle gennem årevis “try and error” erfaringer.

 • du mangler nogen at spørge til råds og få nede-på-jorden svar af.

 • dine medarbejdere indirekte eller direkte stiller spørgsmålstegn ved, om du kan klare jobbet som leder.
 • du ikke helt har styr på, hvilke forventninger din chef og medarbejdere reelt har til dig.

 • du mangler en klar rettesnor for, hvornår du har succes som leder.
 • du ikke helt ved, hvordan du bliver den leder, du ønsker at være.

Og forløbet er mere præcist for

 • dig, som er blevet leder for første gang og ikke har været på lederkurser/forløb før.

 • dig, som har været uformel leder og nu for første gang er blevet formel leder.

 • dig, som lige har fået et lederjob, men ikke er tiltrådt endnu.

 • dig, som er ny leder i en privat virksomhed/firma, NGO, offentlig eller statslig organisation med personaleansvar.

 • dig, som er leder for første gang og som fx har en titel som leder, teamleder, gruppeleder, afdelingsleder, manager, projektleder, faglig leder med personaleansvar mm.

Forløbet, der giver dig 7 års ledererfaring & viden

Få forudsætningerne for at blive den empatiske og knivskarpe leder, alle vil elske at arbejde for.

Personprofil

(JBTA)

Hvad er dine styrker og udviklingsområder?

Din personlige personprofil Jungiansk Baseret Type Analyse (JBTA) giver dig nyttig viden og indsigter om de forskellige psykologiske typer, som har (meget) stor relevans for dig i dit lederskab.

Denne indsigt i dig selv giver dig mulighed for at skabe en dybere forståelse for forskellige typer af medarbejdere, du er ansvarlig for.

Du får indsigter i egen og andres måder at tænke, handle, kommunikere og samarbejde på, samt hvordan du med fordel kan håndtere konflikter og stress.

Din JBTA profil er værdifuld i mange sammenhænge, og den hjælper dig til at forstå:

 • Hvad grunden er til, at du handler på den ene eller anden måde i en given situation.
 • Hvorfor du hurtigere er på bølgelængde med nogle mennesker, og hvordan det kan være, at du oplever andre som vanskeligere at kommunikere og samarbejde med.
 • Hvad grunden er til, at du og andre foretrækker nogle arbejdsopgaver og arbejdsområder frem for andre.
 • Hvad grunden er til, at du og andre bliver stressede af forskellige ting.
 • Hvilke ligheder og forskelligheder, der er hos og mellem andre.

MODUL

1

Dit ledelsesmæssige ståsted – din identitet i dit autentiske lederskab

Som leder er du rykket op på et andet niveau og har derfor et andet tilhørsforhold til firmaet eller organisationen.

Du er lederen, medarbejderne søger, fordi de har behov for at få sat retning for dem selv og for teamet. Du sætter de nødvendige rammer, så de kan udføre de opgaver, som de er ansvarlige for.

Under denne del af forløbet får du den nødvendige selvindsigt, der gør, at du helt klart ved, hvad du står for eller vil stå for som leder.

Med udgangspunkt i denne selvsigt får du forudsætningerne for at bruge en række helt konkrete redskaber, som du får modulet på lige præcis den måde, som passer bedst til dig.

Denne type af indsigter og redskaber ville – de nu erfarne ledere – have givet alt for at have kendt, dengang de var nye ledere.

Efter dette modul har du: 

 • Et (præcist) overblik over hvilke værdier, tankemønstre, følelser og handlinger, der bidrager bedst til dit ledelsesmæssige ståsted og dit personlige fundament.
 • En metode til at afstemme forventningerne til dig selv samt forventningerne fra din chef, dine lederkolleger og dine medarbejdere (som måske er tidligere kollegaer).
 • Metoden til på et øjeblik at komme i en personlig afbalanceret tilstand, hvor du kan skabe overblik for dig selv og andre, være nærværende og beslutsom, når situationen kræver det.
 • Gennemgået trin for trin, hvad du skal huske at gøre i overgangen fra at være medarbejder til at være en leder.
 • En knivskarp forståelse af hvilke områder, der er dine udviklingsområder og dine særlige styrker.

Q&A

Stil spørgsmål efter modul 1

Da forløbet er intensivt, er det naturligt, at du kan sidde med nogle tanker, refleksioner og spørgsmål efter det første modul.

Derfor er der denne Q&A, hvor du og de øvrige deltagere kan stille spørgsmål og få svar.

Du vil ofte også få meget ud af svarene på de andre deltagers spørgsmål.

Der vil være et kort inspirationsoplæg, som binder modul 1 og 2 sammen.

1:1

Sparring

Det handler om dig og dit lederskab

Den individuelle sparring giver det dig det frirum, hvor du har muligheden for at vende de emner i dit arbejdsliv (og privatliv), du ønsker sparring på.

Mange oplever 1:1 sparringen som befriende, fordi du kan vende vigtige emner i et fortroligt rum, som ofte fører til yderligere personlige indsigter og løsninger.

Du er på en udviklingsrejse og gennemgår en af de største transformationer i dit arbejdsliv. Du har valgt at blive leder, som viser vejen for andre og har overblikket.

Du er ansvarlig for dine medarbejdere og resultaterne.

Som leder skal du også skabe og tydeliggøre meningen med det, du og andre arbejder med.

MODUL

2

Det bedste samspil mellem dig og den enkelte medarbejder

Dette modul fokuserer på dig i den udførende rolle som leder. Modulet bygger videre på læringen fra modul 1, som handler om dig i din nye identitet som leder.

 • En af hjørnestenene i modulet er, at du får præciseret, hvad ledelse egentlig er, og hvordan du praktiserer den en til en.
 • Du får indsigten i de grundlæggende psykologiske behov, som alle medarbejdere har uanset hvilket firma eller organisation, de arbejder i.
 • For at blive en empatisk leder, får du på dette modul de teknikker og dermed forudsætningerne for, at du kan danne relationer til alle typer af mennesker.
 • Du bliver klædt på til at kunne give kritik, feedback og påvirke den enkelte medarbejder mest hensigtsmæssigt.
 • Du lærer de teknikker og får forudsætningerne for, at du kan gennemføre de vanskelige samtaler, så de føles lette.

Efter dette modul har du fået og øvet:

 • Teknikken til at spotte forskellige persontyper, så du nemmere kan målrette din ledelsesstil og kommunikation til den enkelte.
 • Den effektive trin-for-trin teknik, så du kan blive en fuldt ud tilstede- og nærværende empatisk leder..
 • De overraskende enkle spørgeteknikker, der åbner op for hvad medarbejderen i virkeligheden tænker.
 • Den vigtige metode til at give kritik & feedback, samt hvordan du gennemfører den ”vanskelige samtale” med en medarbejder.
 • Metoden til at afdække medarbejderens og dine 5 forskellige måder at tage ansvar på.
 • Metoden til at klarlægge, hvad der er dit ansvar i rollen som leder og hvad, der ikke er dit ansvar.

MODUL

3

Samarbejdet, kommunikationen og trivslen mellem dig og dine medarbejdere (Dit team)

Under dette modul vil du højst sandsynligt få “knækket koden” til, hvordan du skaber resultater gennem andre.
Tidligere har du (måske) kun været ansvarlig for at skabe egne resultater. Nu står du i spidsen for at andre producerer resultaterne.

Dette perspektivskifte gør, at du i dette modul lærer at være utrolig skarp:

 • i din formidling og kommunikation.
 • i måden du prioriterer, uddelegerer og følger op på opgaverne.
 • på hvordan stemningen, trivslen, samspillet er hos den enkelte og teamet som helhed.
 • på hvilke teamroller, der er i spil.
 • på hvornår og hvordan du griber ind over for den enkelte og teamet.
 • på hvordan du leder den enkelte og teamet.

Når du har gennemført dette modul:

 • Har du (alle) forudsætningerne for at kunne formidle og kommunikere, så dine budskaber & beslutninger hænger fast i medarbejdernes bevidsthed.
 • Har du metoden til at prioritere opgaver, tid og ressourcer, så du og dit team leverer de rigtige resultater.
  Du ved hvornår, hvordan og på hvilken måde, du bedst uddelegerer og følger op på opgaverne hos den enkelte, teamet og på projekter.
 • Har du fået og øvet redskaberne til, hvordan du opfanger de vigtige stemninger, som skaber (mis)trivsel hos den enkelte og hele teamet.
 • Har du den effektive 6 punktsramme, der gør, at dine medarbejdere bedre forstår retningen og meningen for dem selv og teamet.
 • Har du overblik over, hvad de forskellige naturlige teamroller bidrager med. Du bliver bevidst om, hvilke teamroller, der findes eller mangler i dit team.
 • Har du metoden og de konkrete redskaber til at vide, hvornår og hvordan du skal gribe ind overfor medarbejderne eller teamet.

Q&A

Refleksioner og spørgsmål efter modul 2 og 3

Denne Q&A indledes med en kort indsigtsfuld opsamling og tilbageblik på de 3 første moduler.

 • I modul 1 & 2 får du metoder, redskaber og overblik over din lederidentitet og din lederrolle
 • I modul 3 får du strategier, metoder, modeller og redskaber til at lede dit team.

Du og de øvrige deltagere kan dele refleksioner og stille spørgsmål om forløbet indtil nu.

Du får ofte meget ud af svarende på de andre deltageres spørgsmål og med nye indsigter og inspiration til følge.

1:1

Sparring

Din rolle som en empatisk og knivskarp leder

På dette tidspunkt har du fået en god indsigt i din lederidentitet og rolle.

Din individuelle sparring giver dig mulighed for at komme ind på de områder, du ønsker mere fokus på og klarhed over. Du har mulighed at få sparring på de vinkler af din lederidentitet og rolle, som du finder vigtige.

De fleste oplever 1:1 sparringen som rigtig givtig til at få cementeret de sidste grundlæggende hjørnestene i deres identitet og udførende rolle som leder.

MODUL

4

Dig og dit firma/organisation

På dette modul vil du få den grundlæggende og for mange øjenåbnende forståelse for, hvordan du som leder indgår i dit firma/organisation.

 • Du lærer at spotte de (u)hensigtsmæssige kulturer og adfærd i firmaet, der påvirker dig og dine muligheder for at skabe holdbare resultater.
 • Du får metoden til afdække grundene til, hvorfor forandringer (mis)lykkes i dit firma/organisation og i dit team.
 • Du får basisopskriften til at afkode ledelseskulturen, og hvordan du skal forholde dig.
 • Du får indsigt i de grundlæggende metoder, når du skal forhandle med andre.
 • Du opnår indsigter i, hvordan du bedst samarbejder med de faglige organisationer (tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter).
 • Du lærer, hvilken betydning dit firmas/organisations skrevne og fortolkede beskrivelser af mission, visioner og kerneopgaver har for din chef, dig og dit team.

Når du har gennemført dette modul:

 • Har du redskaber til at afdække firmakulturen, som vil gøre dig i stand til at navigere i dit ledelsesteam.
 • Har du forståelse for og indsigt i de 5 ting, du skal huske, når du eller firmaet gennemfører forandringer.
 • Ved du, hvorfor samarbejdsudvalg (MED) har en vigtig funktion i firmaet, og hvordan du bruger dette mest optimalt.
 • Har du basis-værktøjerne til at holde effektive møder.
 • Har du indblik i de grundlæggende teknikker, når du forhandler med din chef og medarbejdere.

Q&A

Afsluttende Q&A

Inden sidste modul er der mulighed for at stille spørgsmål om modul 4.

Der er et inspirationsoplæg, som binder de foregående moduler sammen med de sidste modul.

Du og de øvrige deltagere kan dele refleksioner og stille spørgsmål om forløbet indtil nu.

Du får ofte meget ud af de andres spørgsmål og med nye indsigter og inspiration til følge.

MODUL

5

Dig og fremtiden

Igennem de første 4 moduler har du fået mange indsigter og afprøvet helt konkrete redskaber, metoder og strategier.

Det er tid til at omsætte det lærte til handlinger i dagligdagen.

Du får trin-for-trin skabelonen, der giver dig overblik over de aktionspunker, du kan gennemføre i din daglige ledelse – til gavn for dig og dit team.

Når du har gennemført dette modul:

 • Har du strategien, der sikrer, at du implementerer det, du har lært i din daglige ledelse.
 • Har du det fulde overblik over, hvad du skal have styr på som ny leder.
 • Har du trin-for-trin planen for resten af året, som viser dig, hvad du kan gøre for, at du står som en knivskarp og empatisk leder, som alle vil arbejde for.

1:1

Sparring

2021 og årene fremover

Dette er den sidste 1:1 sparring, medmindre du har været hurtig og fået bonussen med, som inkluderer 1:1 sparring resten af 2021.

Du har nu fået alle de nødvendige indsigter, strategier, metoder og redskaber som ny leder.

Du har også trin-for-trin planen for, hvad du skal gøre resten af 2021.

Du har mulighed for at vende og få sparring på din personlige trin-for-trin plan, så du bliver den nye leder, der har fået 7 års erfaring i løbet af 2 måneder

Jeg vil med, fordi det er lige det, jeg har brug for.

Jens Christian Larsen

Ekspert i ledelse, kommunikation & samarbejde

Jens har 32 års ledererfaring og har i de sidste 15 år undervist over 7.000+ mennesker i små, mellemstore, store firmaer og organisationer i hele Danmark.

Jens er en motiverende og engagerende underviser. Han er vedholdende, energisk og meget lyttende.
Hans tilgang til andre gør, at han hurtig kan sætte sig ind i dine svære ledelsesmæssige situationer og dilemmaer.

Han har oplevet det meste på den ledelsesmæssige front og har hjulpet over 300+ ledere og lederteams via foredrag, undervisning og personlig sparring.

Når du lige om lidt investerer i forløbet, der giver dig adgang til

7 års ledererfaring

får du for det første:

 • Den præcise personprofil JBTA, der giver dybe indsigter om dig og din ledelse.
 • 15 dages energifyldt LIVE online undervisning, som er spækket med ledelsesdilemmaer/cases, metoder, redskaber og guides, som du kan høste af i al fremtid.

 • 3 Q&A’s – ekstra bonusviden via svarene på dine og de andre deltageres spørgsmål.

 • 3 individuelle 1:1 sparringer, hvor du er i fokus med præcist de emner, der er vigtige for dig.
  Du får yderligere indsigter og mulige løsninger, som du lige præcis har brug for.

For det andet får du også:

De vigtige “blueprints”, som er lige til at bruge

“Blueprints” som de – nu erfarne – lederne brændende havde ønsket, at de havde haft, da de var nye ledere:

 • praktiske trin-for-trin skabeloner, der er nemme at bruge.
 • tjeklister, hvor du hurtigt får overblik over, hvad du skal huske.
 • modeller, som forklarer hvad, der er vigtigt at huske og gøre.
 • metoder og redskaber, der er lige til at bruge

Alt dette sparer dig for årevis af unødige ”try and error” forsøg.

Energifyldt fortroligt online forum

Der er rig mulighed for at danne relationer og skabe et netværk med de andre deltagere i forløbet.

Det er et godt sted at dele tanker og spørgsmål i onlinegruppen. Under forløbet går underviseren LIVE i gruppen og svarer på spørgsmål, støtter, hepper og hjælper.

Glæd dig til at komme med i et engagerende og topmotiverende fællesskab.

Din investering

i at få alle metoderne, redskaberne og din unikke personlige trin-for-trin guide inden sommerferien er: 

kr. 81.000,- (+ moms)

Opnå 12.000 kr. i rabat, hvis du betaler for forløbet på en gang og i såfald er din investering 69.000 kr. + moms

Det svarer nogenlunde til en ekstern lederkonsulents arbejde i 8 dage, når et team falder fra hinanden på grund af dårlig ledelse.

Det får du ikke et solidt ledelsesfundament af, som skaber engagerede medarbejdere, der leverer store resultater, fordi de har en knivskarp og empatisk leder, de elsker at følge i tykt & tyndt.

Betaling sker via faktura, EAN-nummer eller med betalingskort.
Læs om mulighederne for betaling i budgetvenlige bidder herunder.

Betal i budgetvenlige bidder

Da de første undervisningsdage først afholdes i maj, behøver du ikke at betale den fulde kursuspris allerede nu.

Du kan vælge at betale i rater. Vælg mellem 2 eller 3 rater med første rate på 27.000 kr. + moms ved tilmelding. De næste rater med 30 dages mellemrum.

Stadig i tvivl om du skal med, eller har du spørgsmål?

Skriv til os på kontakt@jenschristianlarsen.com og vi vil ringe dig op, når det passer dig.

eller

Ring til os på 4656 2121

Kun 16 15 pladser tilbage!

Sidste tilmeldingsfrist frist er onsdag den 21. april kl. 17.00!

Og vent – der er mere!

Er du blandt 6 første tilmeldte får du denne fantatiske bonus med!

2 månedlige 1:1 sparringer af 1,5 times varighed

Start 1. august og resten af 2021

Værdi 29.000 kr. (+ moms)

For at opnå denne fantastiske bonus skal din indbetaling (fulde beløb eller 1. rate) være registreret hos os, før du kan sikre dig 1 af de 5 tilbageværende muligheder for at få bonussen med.  Først til mølle princippet gælder.

JA, jeg vil også gerne have bonussen med!

Stadig i tvivl om du skal med eller har du spørgsmål?

Skriv til os på kontakt@jenschristianlarsen.com og vi vil ringe dig op, når det passer dig.

eller

Ring til os på 4656 2121

Sådan foregår forløbet

Tirsdag den 4. maj 2021 til onsdag den 30. juni 2021

Inden første kursusdag

 • Når du har tilmeldt dig, modtager du information om, hvordan du online tager JBTA-profilen (Jung Baseret Type Analyse)
 • Din personlige tilbagemelding på din JBTA-profil, som tager ca. 1,5 time, sker via Zoom senest i uge 17 (26.4-29.4). Dato og tidspunkt aftales med dig.
 • Du bliver kontaktet for at planlægge, hvilke datoer og tider for dine 3 individuelle 1:1 sparringer under forløbet.

Modul 1: (3 dage)

 • Tirsdag den 4. maj kl. 8.30-15.30
 • Onsdag den 5. maj kl. 8.30-15.30
 • Torsdag den 6. maj kl. 8.30-15.30

Alle dagene vil der være oplæg, dialoger, gruppearbejde og pauser til at strække ben.
Undervisningen foregår via Zoom

Første Q&A

 • Mandag den 10. maj kl. 9.00-10.00

Q&A foregår i Zoom, hvor du og de øvrige deltagere kan stille spørgsmål og få svar.

Din første 1:1 sparring

 • Foregår i perioden tirsdag den 11. maj til tirsdag den 18. maj

Den præcise dato og tidspunkt er aftalt med dig inden forløbet starter. Sparringen via Zoom.

Modul 2: (2 x 2 dage)

 • Onsdag den 19. maj kl. 8.30-15.30
 • Torsdag den 20. maj kl. 8.30-15.30
 • Onsdag den 26. maj kl. 8.30-15.30
 • Torsdag den 27. maj kl. 8.30-15.30

Alle dagene vil der være oplæg, dialoger, gruppearbejde og pauser til at strække ben.
Undervisningen foregår via Zoom

Modul 3: (3 dage)

 • Tirsdag den 1. juni kl. 8.30-15.30
 • Onsdag den 2. juni kl. 8.30-15.30
 • Torsdag den 3. juni kl. 8.30-15.30

Alle dagene vil der være oplæg, dialoger, gruppearbejde og pauser til at strække ben.
Undervisningen foregår via Zoom

Anden Q&A

 • Mandag den 7. juni kl. 9.00-10.00

Q&A foregår i Zoom, hvor du og de øvrige deltagere kan stille spørgsmål og få svar.

Din anden 1:1 sparring

 • Foregår i perioden tirsdag den 8. juni til fredag den 11. juni

Den præcise dato og tidspunkt er aftalt med dig inden forløbet starter. Sparringen via Zoom.

Modul 4 (3 dage)

 • Tirsdag den 15. juni kl. 8.30-15.30
 • Onsdag den 16. juni kl. 8.30-15.30
 • Torsdag den 17. juni kl. 8.30-15.30

Alle dagene vil der være oplæg, dialoger, gruppearbejde og pauser til at strække ben.
Undervisningen foregår via Zoom

Tredje Q&A

 • Mandag den 21. juni kl. 9.00-10.00

Q&A foregår i Zoom, hvor du og de øvrige deltagere kan stille spørgsmål og få svar.

Modul 5 (2 dage)

 • Onsdag den 23. juni kl. 8.30-15.30
 • Torsdag den 24. juni kl. 8.30-15.30

Alle dagene vil der være oplæg, dialoger, gruppearbejde og pauser til at strække ben.
Undervisningen foregår via Zoom

Din tredje 1:1 sparring

 • Foregår i perioden fredag den 25. juni til onsdag den 30. juni

Den præcise dato og tidspunkt er aftalt med dig inden forløbet starter. Sparringen via Zoom.

Det hurtige overblik over datoerne

Før forløbet

 • Senest i uge 17 (26.4-29.4):  JBTA-profil tages online og med personlig tilbagemelding

Modul 1 (3 dage)

 • Tirsdag den 4. maj kl. 8.30-15.30
 • Onsdag den 5. maj kl. 8.30-15.30
 • Torsdag den 6. maj kl. 8.30-15.30

Første Q&A – 1 times varighed

 • Mandag den 10. maj kl. 9.00-10.00

Din første 1:1  sparring

 • Foregår i perioden tirsdag den 11. maj til tirsdag den 18. maj

Den præcise dato og tidspunkt er aftalt med dig inden forløbet starter. Sparringen sker via Zoom.

Modul 2 (2 x 2 dage)

 • Onsdag den 19. maj kl. 8.30-15.30
 • Torsdag den 20. maj kl. 8.30-15.30
 • Onsdag den 26. maj kl. 8.30-15.30
 • Torsdag den 27. maj kl. 8.30-15.30

Modul 3 (3 dage)

 • Tirsdag den 1. juni kl. 8.30-15.30
 • Onsdag den 2. juni kl. 8.30-15.30
 • Torsdag den 3. juni kl. 8.30-15.30

Anden Q&A

 • Mandag den 7. juni kl. 9.00-10.00

Anden 1:1 individuelle sparring

 • Foregår i perioden tirsdag den 8. juni til fredag den 11. juni

Den præcise dato og tidspunkt er aftalt med dig inden forløbet starter. Sparringen sker via Zoom.

Modul 4 (3 dage)

 • Tirsdag den 15. juni kl. 8.30-15.30
 • Onsdag den 16. juni kl. 8.30-15.30
 • Torsdag den 17. juni kl. 8.30-15.30

Tredje Q&A

 • Mandag den 21. juni kl. 9.00-10.00

Modul 5 (2 dage)

 • Onsdag den 23. juni kl. 8.30-15.30
 • Torsdag den 24. juni kl. 8.30-15.30

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>